Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

0
Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda...

Det här gäller vid återgång till arbetsplatsen

0
Många arbetsplatser påverkas när coronarestriktionerna upphör den 29 september. Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren....

Förbud mot öppna bussdörrar tas bort

0
Arbetsmiljöverket upphäver förbud mot öppna framdörrar på bussar eftersom regeringen och Folkhälsomyndigheten lättar på coronarestriktionerna. Det innebär att framdörrarna kan öppnas igen...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

0
Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

0
De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor....

Så kan smittspridning i skolan förebyggas

0
I landets skolor har förberedelser gjorts för undervisning på plats, efter regeringsbeslutet att distansundervisning ska upphöra. Grunden för en bra arbetsmiljö är...

Arbetsolyckor vanligast bland unga

0
Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så...

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

0
De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För...

Revidering av maskindirektivet

0
Just nu pågår en revidering av maskindirektivet på EU-nivå. Revideringen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter genom...

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

0
Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. Det blev resultatet av ännu en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen. Kontrollerna avslöjade även ett...