Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Unga skadas på jobbet – vanliga ungdomsjobb inspekteras

0
Nära 1 500 ungdomar råkade ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra sommaren. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland...

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

0
Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en...

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

0
Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en...

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

0
Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700...

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador

0
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att...

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

0
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

0
Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar...

Användningen av unika föreskrifter utvärderas

0
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling....

Distansarbete påverkar arbetsmiljön

0
9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det...

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar

0
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av...