Organisatorisk och social arbetsmiljö

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet fyller ett viktigt syfte när det gäller att lägga grunden för de anställdas utveckling, trivsel och prestationer. Genom att ta reda på vad medarbetarna behöver för att trivas och klara av sina arbetsuppgifter, vad de behöver lära sig och vad de kan bidra med, har man som chef större möjligheter att hjälpa dem i deras utveckling.

Medarbetarenkäter

Medarbetarenkäten är ett effektivt redskap som fångar upp förändringar inom organisationen och hjälper er att jobba strategiskt med målstyrning och förändringsarbete. Den mäter psykosociala arbetsmiljöfaktorer, fångar upp förändringar inom organisationen och visa era medarbetare att deras åsikter och upplevelser av arbetet är viktiga. Utifrån resultatet kan ni välja ut nyckeltal att följa och sätta mål kring inför nästa enkät.