Kort om Sameffekt AB

Sameffekt grundades 2009 och hjälper både stora och små företag inom alla branscher med sitt Systematiska Arbetsmiljöarbete men har även med andra tjänster som exempelvis:

  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Arbetsmiljöutbildningar internt på företaget för de anställda/chefer, vad gäller?
  • Friskvård och Hälsovård (Ergonomi)
  • Utbildningar inom ledarskap och medarbetarsamtal
  • Certifieringsutbildning för Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
  • Personalfrågor & Personalenkäter
  • Kvalitets och Miljöarbeten enligt ISO 9001 och ISO 14001

Sameffekt finns idag representerat i Växjö och Kalmar.

Växjö-kontoret

Honnörsgatan 12
352 36 Växjö

Kalmar-kontoret

Norra Vägen 18
392 34 Kalmar

Vi som jobbar hos Sameffekt

Theresia Freitag

theresia@sameffekt.se
0706 70 85 14

Tina Olsson

tina@sameffekt.se
076 044 68 68

Stefan Wikman

stefan@sameffekt.se
0702 71 52 21

Björn Carlsson

bjorn@sameffekt.se
076 181 68 08

Anna Gärdehall

anna@sameffekt.se
076 189 90 36

Lennart Pettersson

lennart@sameffekt.se
076 040 25 25