Sameffekt – kvalificerade arbetsmiljökonsulter

Vi bidrar till att skapa framgångsrika företag med säkra, stimulerande och utvecklande arbetsplatser. Arbetet grundar sig i ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete baserad på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. Vår utgångspunkt är alltid Ert företag och Era förutsättningar och våra konsulter coachar, utbildar och stöttar i Ert arbetsmiljöarbete.

Tjänster

Systematiskt Arbetsmiljöarbete & Ledningssystem

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kompetensutveckling för anställda och chefer

Personalfrågor

Utbildningar

Våra utbildningar genomförs av våra egna utbildare eller av samarbetspartners till oss. Vi har eget utbildningsmaterial som delas ut i samband med utbildningarna och i vissa fall kan materialet kosta (meddelas i så fall innan).

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett intyg/diplom. Utbildningarna genomförs i första hand i era lokaler, undantaget BAS P/U och Bättre Arbetsmiljö (BAM). Om ni önskar ordnar vi gärna utbildningarna utanför era lokaler.

Boka plats direkt:

Aktuellt hos Sameffekt

Färre sjukskrivningar och högre produktivitet med regelbundna hälsokontroller

Ny studie från Umeå universitet visar att regelbundna hälsokontroller ger fler år med god hälsa, vilket för företag kan betyda färre sjukskrivningar och högre produktivitet. Analysen bygger på retrospektiva befolkningsdata över faktiskt inträffad sjukdom och dödlighet över...

Trötthet och kränkande särbehandling ligger bakom arbetssjukdomar

Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär 2018” visar att tre av tio yrkesanställda haft besvär till följd av sitt arbete, antingen fysiskt eller psykiskt. 65 procent av dessa uppgav...

Antalet arbetsolyckor minskar

Under första halvåret 2020 minskade arbetsolyckor med sjukfrånvaro med 11 procent och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro med 10 procent, jämfört med motsvarande period 2019. Män anmälde flest arbetsolyckor...

Från Arbetsmiljöverket

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021

Personlig skyddsutrustning mot covid-19 med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket får nu användas fram till sista december 2021. Det har Arbetsmiljöverket beslutat i nya föreskrifter som reglerar de förlängda tillfälliga tillstånden för personlig skyddsutrustning mot smittspridningen av sjukdomen...

Stora brister i hanteringen av belastningsskador

Fler än hälften av alla arbetsplatser med 5 till 19 anställda uppvisar brister i sin hantering av risker för belastningsskador. Det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1...

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för det nya coronaviruset. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Bakgrunden är att...

Några av våra referenser