Välkomna till Sameffekt

Sameffekt hjälper små och medelstora företag med hållbart företagande. Vi bidrar till att skapa framgångsrika företag genom säkra, stimulerande och utvecklande arbetsplatser.

Att motivera anställda att se sin roll på arbetsplatsen är viktigt för trivseln och hälsan. Sameffekts konsulter hjälper företag att komma igång med detta, och stödjer dem i deras fortsatta motivationsarbete. För att förenkla detta arbete, har Sameffekt tagit fram en modell baserad på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper.

Aktuellt hos Sameffekt

Påminnelse för arbetsgivare!

Du vet väl att du enligt lag är skyldig att bedriva arbetsmiljöarbete och att det arbetet ska omfatta alla fysiska, psykiska och...

Arbetar du med kvartshaltigt material som betong och granit?

Vet du att det damm som bildas vid arbete med kvartshaltigt material år mycket skadligt för dig och att åtgärder är nödvändiga för att...

Jultomtens arbetsmiljö

God Jul önskar vi på Sameffekt! http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Jultomte/

Från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket deltar i möte om dödsolyckor i arbetet

De arbetsrelaterade dödsolyckorna är i fokus för ett möte idag den 4 mars, som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kallat till. På mötet deltar...

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner. Sjukdomen drabbar främst män inom industri- och bygg- och...

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Användningen av kemikalier ökar i samhället. Cancer är den vanligaste orsaken bakom arbetsrelaterade dödsfall inom EU. Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser. – Arbetsgivaren...

Certifieringsutbildning BAS P/U i Växjö den 14 maj

Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U För dig som skall vara BAS P/U i projekt och som...

Certifieringsutbildning BAS P/U i Växjö den 26 februari 2019

Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U För dig som skall...

Certifieringsutbildning BAS P/U i Växjö den 6 december 2018

Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U För dig som skall vara BAS P/U i projekt och som...

Några av våra referenser