Sameffekt – kvalificerade arbetsmiljökonsulter

Vi bidrar till att skapa framgångsrika företag med säkra, stimulerande och utvecklande arbetsplatser. Arbetet grundar sig i ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete baserad på praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. Vår utgångspunkt är alltid Ert företag och Era förutsättningar och våra konsulter coachar, utbildar och stöttar i Ert arbetsmiljöarbete.

Tjänster

Systematiskt Arbetsmiljöarbete & Ledningssystem

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kompetensutveckling för anställda och chefer

Personalfrågor

Utbildningar

Våra utbildningar genomförs av våra egna utbildare eller av samarbetspartners till oss. Vi har eget utbildningsmaterial som delas ut i samband med utbildningarna och i vissa fall kan materialet kosta (meddelas i så fall innan).

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett intyg/diplom. Utbildningarna genomförs i första hand i era lokaler, undantaget BAS P/U och Bättre Arbetsmiljö (BAM). Om ni önskar ordnar vi gärna utbildningarna utanför era lokaler.

Boka plats direkt:

Aktuellt hos Sameffekt

Johanna Eronson Millar – ny på Sameffekt!

Välkommen Johanna! Beskriv en arbetsdag på Sameffekt!Det är helt fantastiskt roligt att åka runt till våra kunder och få inblick i deras respektive verksamheter och utmaningar med arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljö är ett gigantiskt stort område. Utmaningarna är många...

Arbetsmiljöutbildningar med upp till 70 % rabatt!

Nu kan ert företag få arbetsmiljöutbildningar delfinansierade upp till 70 %! Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till...

Hur nöjda är arbetstagarna med distansarbete?

Som en följd av den pågående pandemin har distansarbete ökat från 15 % till 57 %, enligt en undersökning av Kantar Sifo. Undersökningar visar att distansarbete kan...

Från Arbetsmiljöverket

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till...

Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin

En ny myndighetsgemensam lägesrapport visar att arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem. Av myndigheternas kontroller framgår att brott mot skatte- och bidragsregler hänger nära samman med brister...

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.Läs mer via länken...

Några av våra referenser