Hem Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet

0
Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.Läs mer via...

Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning – om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar...

0
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med...

Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi

0
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom...

Fler inspektörer mot arbetslivskriminalitet

0
Arbetsmiljöverket anställer fler inspektörer som ska jobba mot arbetslivskriminalitet. Sammanlagt ska antalet arbetsmiljöinspektörer öka från 270 till 310 personer.Läs mer via länken...

Beslut om den fortsatta processen för föreskrifter i en ny struktur

0
Nu finns en ny tidsplan och ett beslut om den fortsatta processen för arbetet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en...

Förebygg halkolyckor i vinter

0
Snö, kyla och vind kan påverka arbetet på olika sätt för den som arbetar utomhus. Januari är månaden när det brukar ske...

Arbetet mot arbetslivskriminalitet brådskar

0
Utvidgat samarbete mellan myndigheter och utökade befogenheter behövs i det fortsatta arbetet mot arbetslivskriminalitet.Läs mer via länken nedan: https://www.av.se/nyheter/2022/arbetet-mot-arbetslivskriminalitet-bradskar/

Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

0
Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter av regeringen utifrån den nya visselblåsarlagen. Nu arbetar de med att utreda vad dessa uppdrag innebär...

Informationsinsats för att motverka arbetslivskriminalitet startar

0
Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar...

Få undersöker riskerna med långvarigt stillasittande arbete

0
I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande. Inspektionsinsatsen har resulterat i drygt...