Hem Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

0
Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket....

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet

0
Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i...

Arbetsmiljöverket inspekterar små företag

0
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med...

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt

0
Digitala arbetssätt blir allt vanligare i arbetslivet. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya sätt. Det...

Utrikes födda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikes födda

0
Ny fokusrapport från Arbetsmiljöverket visar att utrikes födda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta födda i Sverige. Det gäller...

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

0
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.Läs mer via länken...

Unga skadas på jobbet – vanliga ungdomsjobb inspekteras

0
Nära 1 500 ungdomar råkade ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra sommaren. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland...

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

0
Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en...

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

0
Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en...

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet

0
Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700...