Hem Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Så kan smittspridning i skolan förebyggas

0
I landets skolor har förberedelser gjorts för undervisning på plats, efter regeringsbeslutet att distansundervisning ska upphöra. Grunden för en bra arbetsmiljö är...

Arbetsolyckor vanligast bland unga

0
Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så...

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

0
De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För...

Revidering av maskindirektivet

0
Just nu pågår en revidering av maskindirektivet på EU-nivå. Revideringen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter genom...

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

0
Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. Det blev resultatet av ännu en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen. Kontrollerna avslöjade även ett...

Fem år med OSA-föreskrifterna

0
Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som infördes den 31 mars 2016. Reglerna...

Dramatisk ökning av anmälda arbetssjukdomar 2020

0
De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och...

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

0
Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020 har publicerats. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.Läs mer via...

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

0
Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett...

Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin

0
En ny myndighetsgemensam lägesrapport visar att arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem. Av myndigheternas kontroller framgår att brott mot skatte- och bidragsregler...