Kompetensutveckling för anställda och chefer

Utbildning arbetsmiljö

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöarbetet är bra på flera sätt; för arbetsgivaren, för personalen, för företagskulturen och för lönsamheten. Vill du göra arbetet med arbetsmiljön ännu mer effektfullt? Se till att chef, personal och skyddsombud jobbar med frågorna tillsammans, så att man omsätter allas kunskap och erfarenhet i det dagliga arbetsmiljöarbetet och bidra till en friskare arbetsmiljö.

Vi på Sameffekt utbildar chefer, medarbetare och skyddsombud i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vi ger kunskap och verktyg som ser till att arbetsmiljöarbetet är naturlig del i arbetet och genomsyrar hela organisationen.

Utbildningen anpassas efter ert företag. Vi utbildar i BAM (Bättre Arbetsmiljö).

Ledarskapsutbildning

Ett bra ledarskap får hela team att arbeta åt samma håll och ger motiverade medarbetare och är en förutsättning för att kunna förändra och utveckla verksamheten.

Vi på Sameffekt anordnar ledarskapsutbildningar med syfte att skapa förståelse för rollen som chef och ledare. Vi går igenom vad det innebär att som chef och ledare skapa en utvecklande och effektiv arbetsplats och ger verktyg i det praktiska arbetet.

Kommunikation

Lär dig kommunicera mer framgångsrikt i syfte att nå ut med det du vill säga, undvika missförstånd, hantera svåra samtal, hålla effektivare möten och bli bättre på att förstå andra. Resultatet blir bättre samarbete, starkare relationer och en ökad trivsel på arbetsplatsen.