Hem Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

0
Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete...

Anmäl förare för utstationering i Sverige

0
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du...

Förbud mot öppna bussdörrar tas bort

0
Arbetsmiljöverket upphäver förbud mot öppna framdörrar på bussar eftersom regeringen och Folkhälsomyndigheten lättar på coronarestriktionerna. Det innebär att framdörrarna kan öppnas igen...

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

0
Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda...

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

0
Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020 har publicerats. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.Läs mer via...

Dramatisk ökning av anmälda arbetssjukdomar 2020

0
De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och...

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare

0
Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att...

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

0
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen...

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021

0
Personlig skyddsutrustning mot covid-19 med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket får nu användas fram till sista december 2021. Det har Arbetsmiljöverket beslutat i...

Unga skadas på sommarjobbet

0
De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket....