Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Omfattande inspektion av vård och omsorg

0
Tunga lyft av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och omsorg...

Interna och externa kanaler för visselblåsning

0
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket...

Anmäl förare för utstationering i Sverige

0
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du...

Kraftig ökning av corona-relaterade arbetsskadeanmälningar

0
Antalet anmälda arbetsskador ökade kraftigt mellan år 2020 och 2021. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med 23 procent och antalet arbetssjukdomar med...

Unga skadas på sommarjobbet

0
De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket....

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare

0
Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att...

Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet

0
Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.Läs mer via...

Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning – om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar...

0
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med...

Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi

0
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom...

Fler inspektörer mot arbetslivskriminalitet

0
Arbetsmiljöverket anställer fler inspektörer som ska jobba mot arbetslivskriminalitet. Sammanlagt ska antalet arbetsmiljöinspektörer öka från 270 till 310 personer.Läs mer via länken...