Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

0
Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

0
De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor....

Så kan smittspridning i skolan förebyggas

0
I landets skolor har förberedelser gjorts för undervisning på plats, efter regeringsbeslutet att distansundervisning ska upphöra. Grunden för en bra arbetsmiljö är...

Arbetsolyckor vanligast bland unga

0
Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så...

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

0
De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För...

Revidering av maskindirektivet

0
Just nu pågår en revidering av maskindirektivet på EU-nivå. Revideringen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter genom...

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

0
Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. Det blev resultatet av ännu en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen. Kontrollerna avslöjade även ett...

Fem år med OSA-föreskrifterna

0
Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som infördes den 31 mars 2016. Reglerna...

Dramatisk ökning av anmälda arbetssjukdomar 2020

0
De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och...

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

0
Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020 har publicerats. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.Läs mer via...