Organisatorisk och social arbetsmiljö

I dagens samhälle beror många sjukskrivningar på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta område handlar om villkor och förutsättningar för arbetet när det gäller exempelvis ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, krav och resurser. Likväl som villkor och förutsättningar gällande socialt samspel, samarbete och social stöd.

Utbildning organisatorisk och social arbetsmiljö

Vår utbildning tar avstamp i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och ger er kunskap om faktorer som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur ni kan arbeta med den samt ger er kunskap och verktyg för att kunna möta kraven i föreskriften.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet fyller ett viktigt syfte när det gäller att lägga grunden för de anställdas utveckling, trivsel och prestationer. Genom att ta reda på vad medarbetarna behöver för att trivas och klara av sina arbetsuppgifter, vad de behöver lära sig och vad de kan bidra med, har man som chef större möjligheter att hjälpa dem i deras utveckling. Sameffekt tillhandahåller verktyg samt coachar er genom processen.

Medarbetarenkäter

Medarbetarenkäten är ett effektivt redskap som fångar upp förändringar inom organisationen och hjälper er att jobba strategiskt med målstyrning och förändringsarbete. Den mäter psykosociala arbetsmiljöfaktorer, fångar upp förändringar inom organisationen och visa era medarbetare att deras åsikter och upplevelser av arbetet är viktiga. Utifrån resultatet kan ni välja ut nyckeltal att följa och sätta mål kring inför nästa enkät. Sameffekt tillhandahåller ett digitalt verktyg och genomför processen från inledande samtal till sammanställning av resultat. Vi kan även presentera resultatet och hjälpa er att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.