Personalfrågor och organisationsutveckling

Personalpärm

Samla alla riktlinjer och rutiner i en Personalhandbok. Där finns de lagar, regler och rutiner som gäller för alla inom organisationen. Med pedagogiskt skrivna avsnitt kan medarbetare själva finna svar på sina frågor och risken för att felaktig information sprids internt, minskar när alla chefer och medarbetare har samma informationskälla.

Vi på Sameffekt hjälper ert företag att skapa en Personalhandbok där all nödvändig information finns samlade för personalen.

Organisationsutveckling

Förmågan till förnyelse är en framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i en arbetsmarknad i ständig rörelse. Förbättringsarbeten måste styras och drivas framåt så att chefer och medarbetare stimuleras, engageras och trivs i arbetet.

Vi på Sameffekt hjälper ert företag att ta sig an utvecklingsarbeten på effektivt och givande sätt, för bästa resultat.