Personalfrågor

Personalfrågor är det som berör din anställda och relationen mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare. Vilket innefattar hur företaget främjar organisationen genom att arbeta med personalen.

Personalhandbok

Samla alla riktlinjer och rutiner i en Personalhandbok. Där finns de lagar, regler och rutiner som gäller för alla inom organisationen. Med pedagogiskt skrivna avsnitt kan medarbetare själva finna svar på sina frågor och risken för att felaktig information sprids internt, minskar när alla chefer och medarbetare har samma informationskälla.

Vi på Sameffekt hjälper ert företag att skapa en Personalhandbok där all nödvändig information finns samlade för personalen.

Lönekartläggning

Som arbetsgivare ska du regelbundet säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Det görs genom en lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning och analys där det bedöms om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. Sameffekt hjälper dig med hela processen, från insamling av uppgifter till presentation av resultat.