Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Läs mer via länken nedan:
https://www.av.se/nyheter/2021/friskfaktorer-pa-organisatorisk-niva-som-kan-matas-och-foljas-over-tid/