4 steg till ett sunt och etablerat systematiskt arbetsmiljöarbete på Er arbetsplats.

Sameffekt hjälper stora och små verksamheter inom alla branscher.

1. Undersökning

1. Undersökning

Komplett genomgång av systematiskt arbetsmiljöarbete.

2. Riskbedömning

2. Riskbedömning

Där vi gör en riskinventering av företaget (analys).

3. Åtgärder

3. Åtgärder

Framtagning av förslag till struktur och rutiner. Vi levererar en pärm med strukturerad information utifrån vår riskinventering och förbättrings-förslag anpassad för Ert företag.

Kontroll

4. Kontroll

Årlig uppföljning med skyddsrond och genomgång av förändringar i verksamheten. Eventuell utbildning med personalen som tilläggstjänst.

Vi växer! Läs mer om vår Rekrytering!

Vi samarbetar stolt med:

Senaste nytt: