Utbildningar

Våra utbildningar genomförs av våra egna utbildare eller av samarbetspartners till oss. Vi har eget utbildningsmaterial som delas ut i samband med utbildningarna och i vissa fall kan materialet kosta (meddelas i så fall innan).

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett intyg/diplom. Utbildningarna genomförs i första hand i era lokaler, undantaget BAS P/U och Bättre Arbetsmiljö (BAM). Om ni önskar ordnar vi gärna utbildningarna utanför era lokaler.

Aktuella utbildningar, boka plats direkt:

Övrigt utbud:

Asbest

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren. Enligt arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att se tidiga signaler på överbelastning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, förståelse för varför belastningsbesvär uppstår och hur de kan förebyggas, samt kunskap kring de regler som gäller och hur man undersöker och bedömer riskerna på företaget.

GDPR

Sedan 25 maj 2018 gäller den nya europeiska dataskyddslagen GDPR, vilket innebär skärpta krav på arbetsgivarens hantering av anställdas personuppgifter. Vad du än arbetar med finns stor sannolikhet att du påverkas och det kan därför vara klokt att utbildas i vad lagändringen innebär.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen tar sin utgångspunkt i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som tydliggör vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket arbetsgivaren har ansvaret för. Vi ger er kunskap om faktorer som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur ni kan arbeta med den samt ger kunskap och verktyg för att kunna möta kraven i föreskriften.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer

Som chef eller arbetsledare är ofta arbetsmiljöfrågor en av dina arbetsuppgifter och därför behövs en hög kompetens inom arbetsmiljö. Utbildningen lär och motiverar dig att göra arbetsmiljöfrågor till en naturlig del av verksamheten på alla nivåer i företaget. Ni får bland annat kunskap om vilka lagar arbetsgivaren ska vara insatt i, vem som bär ansvar och hur företaget kan bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete som alla vinner på.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för de anställda

Utbildningen syftar till en ökad riskmedvetenhet samt kännedom om ansvarsfördelning inom arbetsmiljöarbetet. Utbildningen belyser arbetsmiljöfrågor samt skapar förståelse för säkerhetsinstruktioner. Ni får bland annat kunskap om vad systematiskt arbetsmiljöarbete är, vem som ansvarar för vad, vilka lagar en anställd ska vara insatt i och vilka risker som finns på just min arbetsplats.

Fallskydd

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerhetsställa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar. Kursen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Första hjälpen/HLR

I utbildningen får deltagarna lära sig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hantera sårskador, skapa öppen luftväg samt att utföra hjärt- och lungräddning. Utbildningen anpassas efter era önskemål.

Kvartsdamm

Kursen om kvartsdamm ger teoretiska kunskaper om säkerhet och den teknik som finns tillgänglig när man ska arbeta med kvartshaltigt material.

Lift

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och riskmedveten liftanvändare. Kursen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska planera arbetet med liftar.

Ställningsbyggnad

Kursen är till för dig som bygger ställningar eller leder ställningsbygge där Arbetsmiljöverkets krav är ”Allmän utbildning om ställningar”. Kursen vänder sig till alla som ska bygga ställning upptill 9 meter.

Säkra lyft

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren att koppla och använda lyftredskap på ett säkert och riskmedvetet sätt. Kursen vänder sig till alla som kopplar och använder lyftredskap.

Truck

Kursen ger er kompetens att köra, manövrerar och hantera gods med olika slag av truckar. Kursen vänder sig till blivande yrkesförare, terminalarbetare eller den som behöver köra truck.

Hittar inte vad du söker?