Nu kan ert företag få arbetsmiljöutbildningar delfinansierade upp till 70 %! Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Sameffekt är godkänd utbildningsanordnare och har flertalet utbildningar som innefattas av detta stöd. Exempel på utbildningar är:
– Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer, ledare och skyddsombud
– Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken för chefer, ledare och skyddsombud
– Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och ledare
– Riskbedömning
– Konflikthantering
– Rehabiliteringsutredning
– Krishantering och avlastningssamtal
– Belastningsergonomi

Mer information finns att läsa här:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Kontakta Sameffekt så hjälper vi er och berättar mer. Gilla vår Facebooksida så är du med och tävlar om fina priser inom friskvård och matupplevelser.