Kompetensutveckling för anställda och chefer

För att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete är det viktigt att du som arbetsgivare har den kompetens som krävs. Samtidigt som det är viktigt att se till att både de med arbetsmiljöuppgifter likväl som övriga anställda har den kunskap och kompetens som krävs för att skapa en bra och säker arbetsplats. För att öka kompetens och färdigheter och hålla sig konkurrenskraftiga är det väsentligt för företag att erbjuda kompetensutveckling för chefer och anställda. Kompetensutveckling leder till förbättringar på individuell likväl som på organisationsnivå.

Utbildning arbetsmiljö

Vi på Sameffekt utbildar chefer, medarbetare och skyddsombud i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vi ger kunskap och verktyg som ser till att arbetsmiljöarbetet är naturlig del i arbetet och genomsyrar hela organisationen. Vi utbildar bland annat i BAM (Bättre Arbetsmiljö) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Utbildningarna anpassas efter ert företag.