Telefon, Växel:

0480 – 238 00

Sameffekt grundades 2009 och hjälper både stora och små företag inom alla branscher med sitt Systematiska arbetsmiljöarbete men har även med andra tjänster som:

• Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
• Arbetsmiljöutbildningar internt på företaget för de anställda/chefer, vad gäller?
• Friskvård och Hälsovård (Ergonomi)
• Utbildningar inom ledarskap och medarbetarsamtal
• Certifieringsutbildning för Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
• Förebyggande mot hot och våld på arbetsplatsen
• Personalfrågor
• Kvalitets och Miljöarbeten enligt ISO 9001 och ISO 14001

Sameffekt finns idag representerat i Växjö och Kalmar

Theresia Freitag

0706 – 70 85 14
theresia@sameffekt.se

Lennart Pettersson

0760 – 40 25 25
lennart@sameffekt.se

Stefan Wikman

0702 – 71 52 21
stefan@sameffekt.se

Christine Sällström

076 – 189 90 36
christine@sameffekt.se

Sanna Andersson

Föräldraledig
sanna@sameffekt.se

Kalmar-kontoret

Norra vägen 18, 392 34 Kalmar

Växjö-kontoret

Sandvägen 2, 352 45 Växjö