Hem Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm

0
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka...

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

0
För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete

0
Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i...

Montering av solceller på tak – vad gäller?

0
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

0
Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet

0
Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1...

Arbetsmiljöverket inspekterar små företag

0
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.Läs...

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt

0
Digitala arbetssätt blir allt vanligare i arbetslivet. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya sätt. Det ger nya möjligheter men...

Utrikes födda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikes födda

0
Ny fokusrapport från Arbetsmiljöverket visar att utrikes födda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta födda i Sverige. Det gäller både den organisatoriska och...

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

0
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.Läs mer via länken nedan: https://www.av.se/nyheter/2023/arbetsgivare-brister-i-det-forebyggande-arbetsmiljoarbetet/