Det skriver generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en debattartikel som tidningen Arbetet publicerar idag, torsdag den 13 juni.

Erna skriver också att det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande.

En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att säkerhet är en del av kulturen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns för att använda skyddsutrustning.

Ett aktivt förebyggande arbete kräver att risker i varje arbetsmoment analyseras och åtgärdas, att attityder och värderingar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö diskuteras regelbundet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

Hela debattinlägget finns på Arbetets webbplats:
En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv, Arbetets webbplats, öppnas i nytt fönster