Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten har genomfört oanmälda inspektioner riktade mot transportbranschen. Drygt 340 tunga och lätta transportfordon har kontrollerats längs vägar runtom i landet. Av dessa var ett 60-tal utländska fordon.

Några resultat från insatsen:

  • Sammanlagt upptäckte myndigheterna nära 300 säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen. Flera brister kan finnas hos ett och samma fordon.
  • Cirka sju av tio transportföretag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder. Totalt kontrollerades fordon som tillhör minst 130 företag.
  • Ett 80-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 40-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen utreds.
  • Nio utländska förare saknade tillstånd att arbeta i Sverige.
  • Cirka 20 förare kunde inte visa den vilotidsbok som ska medföras vid vissa yrkesmässiga transporter eller hade fyllt i dem bristfälligt.

    Läs mer via länken nedan:
    https://www.av.se/press/sakerhetsbrister-hos-7-av-10-transportforetag/