Heta Arbeten kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. Heta-arbetsteamet består av tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare. Alla i teamet ska ha ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten och/eller är tänkt att vara tillståndsansvarig. Byggherrar och beställare av Heta Arbeten.

Syfte

Syftet med utbildningen är att öka den enskildes, organisationers och företags kunskaper
om Heta Arbeten och att förebygga bränder samt förbättra/initiera förmågan till
självskydd och egen första insats.

Innehåll

  • Introduktion
  • Lagar som styr, säkerhetsföreskrifter
  • Brandkunskap
  • Föreläsning om brandrisker, brandorsaker, förebyggande åtgärder och agerande vid brand
  • Organisation på tillfällig arbetsplats
  • Hetarbetsteamets uppbyggnad och att arbeta säkert
  • Praktik
  • Deltagarna får öva brandsläckning mot öppen låga

Kursbevis & Certifikat

Levereras efter godkänd certifiering.

OBS!

Under utbildningen ingår en del praktiska moment utomhus så använd varma kläder om vädret kräver det. Tänk även på att ha oömma kläder då röklukt har en tendens att fastna i kläder