Utomhus börjar kylan och mörkret tränga sig på, men hos Sameffekt pågår febril aktivitet. Under sommaren flyttade vi in i nya fina lokaler på området I11 i Växjö. Fler företag inser vikten av att arbeta systematiskt med företaget arbetsmiljö vilket har lett till att Sameffekt har expanderat kraftigt. Vi har därför utökat med två nya anställda; Tina Olsson är ny konsult och Anna Gärdehall är koordinator/konsult. Hjärtligt välkomna!

I oktober kommer vi att bjuda in våra kunder och samarbetspartners till inflyttningsfest/oktoberfest i våra nya lokaler. En inbjudan kommer att skickas ut inom kort!

Utbildningar

Arbetsmiljön är ett område som ska hållas levande och innebär en ständigt pågående process. Behoven varierar och förutsättningarna förändras vilket gör att utbildningar för personalen är viktigt för att hålla sig á jour med utvecklingen, både företagets och omvärldens. Sameffekt anordnar utbildningar inom olika områden, exempelvis Arbetsmiljöutbildning, BAS-P/BAS-U, Första hjälpen/HLR, Fallskydd, Säkra lyft och Ställningsbyggnad. Heta arbeten är en annan populär utbildning som vi i höst bland annat anordnar för Lagans Byggnads AB.

En nyhet bland kursutbudet är utbildning i Kvarts och stendamm. Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter som sandsten, granit och gnejs. När det väl börjar bearbetas som vid till exempel slipning, borrning eller bilning i betong så frigörs kvartsdamm som är hälsofarligt och kan orsaka en allvarlig lungsjukdom KOL och cancer. Arbetar man i dessa miljöer är det därför oerhört viktigt att få en djupare kunskap om riskerna och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.