I en medarbetarenkät har du möjlighet att undersöka flera olika faktorer, men framförallt är det ett bra sätt för att få en bild av sociala och organisatoriska faktorer (AFS 2015:4) som annars kan vara lite svåra att få grepp om. De sociala och organisatoriska faktorerna rör exempelvis ledarskap, arbetsbelastning, arbetsförhållanden, upplevelse av stress och kompetens/utveckling. Exempel på ytterligare faktorer som kan undersökas i en medarbetarenkät är den fysiska arbetsmiljön och belastningsergonomi. Ni väljer själv vad Ni vill undersöka.

Enkäterna anpassas specifikt för ert företag och era behov. De resulterar i statistiska sammanställningar som ger en bild av er arbetsmiljö. Vi handhar processen och sammanställer samt presenterar resultatet för Er i ledningsgruppen. Vill Ni så kan vi också åta oss att presentera resultatet för er personal. Självklart finns vi med som stöd för att åtgärda eventuellt upptäckta problem och risker i er arbetsmiljö, samt följa upp att de åtgärder som vidtas genomförs.

Kontaktperson vid personalfrågor och organisationsutveckling:
Anna Gärdehall
anna@sameffekt.se
076 189 90 36