Du kan ta ditt ansvar som arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad stress genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas i fyra steg:

1. Undersök arbetsmiljön

För att komma åt orsakerna och det som ligger bakom arbetsrelaterad stress gäller det att se till att särskilt påfrestande förhållanden och arbetsuppgifter kommer med i undersökningen för samtliga arbetstagare. Det finns många olika sätt att systematiskt undersöka de risker som finns i arbetsmiljön, till exempel att föra en dialog om risker och krav i samverkan.

Särskilda enkätundersökningar där medarbetarna har möjlighet att vara anonyma kan påvisa stress och ge värdefulla uppgifter om upplevda brister och orsaker. Anpassa sättet att undersöka till er verksamhet.

2. Bedöm riskerna

Nu är det dags att bedömma riskerna ni har upptäckt och gradera hur allvarliga de är. Syftet är att avgöra om åtgärder behövs. För det mesta uppstår obalans och stress genom att flera risker och belastande faktorer samverkar.

3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan

Det är sällan man enkelt kan identifera en lämplig åtgärd. För att vidta rätt åtgärder är det nödvändigt att utreda vilka organisatoriska åtgärder som är lämpliga, gärna i samråd med de arbetstagare som är berörda.

Åtgärda risker direkt när det är möjligt, och skriv ned vad som har gjorts. Om det inte går, gör en handlingsplan som innehåller följande:

 • vilka risker som finns,
 • vad som ska göras,
 • vem som ska göra det,
 • när det ska vara klart.

Exempel på åtgärder:

 • tydliggöra arbetsuppgifter och roller,
 • minska arbetsmängden,
 • hjälp med att prioritera arbetet,
 • öka bemanningen,
 • införa effektivare arbetsmetoder,
 • tid för återhämtning och reflektion,
 • utbildningsinsatser,
 • förbättra möjligheter till samarbete.

Notera att detta är några få exempel på åtgärder för att minska kraven respektive öka resurserna. Tänk på att välja de åtgärder som kommer åt orsakerna till riskerna.

4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat

Det är viktigt att kontrollera alla genomförda åtgärder och ta ställning till om de räcker eller om det behövs andra eller ytterligare åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte blivit genomförda behöver ni ta reda på varför och hitta en fungerande lösning. Justera handlingsplanen vid behov.

Kom ihåg!

Kom ihåg att ni behöver gå igenom stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet regelbundet och när ni gör ändringar i verksamheten.

Läs mer i Broschyren ”Hantera arbetsbelastning – med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete”.

Hantera arbetsbelastning – med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr