Som en följd av den pågående pandemin har distansarbete ökat från 15 % till 57 %, enligt en undersökning av Kantar Sifo. Undersökningar visar att distansarbete kan leda till att medarbetarna blir både effektivare och mår bättre. Över en tredjedel av alla som jobbar hemma på heltid upplever att de får mer gjort under dagen, stressar mindre och får tid att röra sig. Den negativa aspekten är saknaden efter sina kollegor. Att vara socialt inaktiv sätter spår, och oro och rädsla ökar lätt.

Enligt undersökningar vill 96 % av arbetstagarna fortsätta jobba hemifrån, helt- eller delvis när pandemin är över – men arbetsgivarna verkar inte hålla med. Hela 71 % av arbetsgivarna vill återgå till det normala så snart som möjligt.