Vet du att det damm som bildas vid arbete med kvartshaltigt material år mycket skadligt för dig och att åtgärder är nödvändiga för att risken för exponering. I långa loppet kan kvartsexponeringen leda till stendammslunga och kol. Det är även ett antal registrerade dödsfall per år som kan kopplas till exponering av kvartshaltigt damm. 

Behöver du hjälp med att göra riskbedömningar kring arbetet med kvartshaltigt material, sätt upp rutiner och göra åtgärdsplanering? Eller vill du ha en fördjupad information inom ämnet i form av en föreläsning? Kontakta oss för konsultation.

Kontaktinformation