De arbetsrelaterade dödsolyckorna är i fokus för ett möte idag den 4 mars, som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kallat till. På mötet deltar förutom Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, och Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, även företrädare för Transportstyrelsen och Trafikverket samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Både centrala parter och parter i de mest riskutsatta verksamheterna medverkar på mötet.

– Det är viktigt att alla på arbetsplatsen har fokus på god säkerhetskultur. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö på grund av arbetet. Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Det utesluter inte att alla som finns på en arbetsplats också har ett ansvar att följa säkerhets- och andra rutiner som att använda skyddsutrustning, säger Erna Zelmin-Ekenhem och tillägger att det krävs lokala insatser på varje enskild arbetsplats och i olika arbetsmoment för att minska antalet arbetsrelaterade dödsfall.

– Beteenden och attityder måste diskuteras mer och arbetsgivarna behöver skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det är riskfyllt. Man ska fråga sig om man har en miljö där medarbetarna vågar vägra risker.

Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften har de senaste tre åren gått upp, men den långsiktiga trenden har varit nedåtgående. 2018 var det sex dödsolyckor fler i arbetet jämfört med 2017, 50 jämfört med 44 stycken. Under 2016 inträffade 37 dödsolyckor i arbetet och 2015 inträffade 34 dödsolyckor i arbetet.

Sammanställning av arbetsolyckor med dödlig utgång 2018, pdf, öppnas i nytt fönster