Arbetsbelastningen för e-handelns medarbetare är just nu mycket hög. Arbetsmiljöverket har utfört inspektioner av paketterminaler, underleverantörer som transporterar varorna och av utlämningsställen kopplade till e-handelsföretag. Hittills har myndigheten besökt 681 arbetsplatser runtom i Sverige och inspektionerna visar att 8 av 10 arbetsgivare hade brister i sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer på länken nedan:
https://www.av.se/press/stora-arbetsmiljobrister-inom-e-handel/