Ny studie från Umeå universitet visar att regelbundna hälsokontroller ger fler år med god hälsa, vilket för företag kan betyda färre sjukskrivningar och högre produktivitet. Analysen bygger på retrospektiva befolkningsdata över faktiskt inträffad sjukdom och dödlighet över tid, vilket gör att resultatet blir betydligt pålitligare än studier som bygger på prognoser. Detta menar Lars Lindholm som är professor i hälsoekonomi vid Umeå universitet och studiens huvudförfattare.

För beslutsfattare är det förmodligen intressant att den förbättrade hälsan och ökade livslängden har inneburit besparingar för sjukvården som är 50 % större än kostnaderna för hälsoundersökningarna. Varje extra levnadsår med full livskvalitet har i genomsnitt inte kostat samhället mer än 650 kronor. Det kan jämföras med den nationella tumregeln för kostnadseffektiv sjukvård, där en acceptabel kostnad för ett extra levnadsår anses vara en halv miljon kronor.