Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Läs mer via länken nedan:
https://www.av.se/nyheter/2021/sok-bidrag-for-att-motverka-brott-i-arbetslivet/