År 2020 miste sammanlagt 29 personer sitt liv på arbetsplatsen till följd av en olycka. Bygg, transport, jord- och skogsbruk samt tillverkning har sedan länge har varit de branscher där flest dödsolyckor inträffar. Ofta handlar det om olyckor som uppstår vid lossning av gods, mobila maskiner, fall från höjd, klämning och i trafiken, enligt Arbetsmiljöverket.

Dödsiffran är lägre 2020 jämfört med 2019 då det inträffade 46 dödsolyckor. Dödsolyckorna har annars legat relativt konstant på ca 35-50 dödsolyckor per år sedan cirka 15 år tillbaka. Arbetsmiljöverket menar att det är svårt att dra slutsatser om eventuella minskningar beror på pandemin eller vårt arbetssätt.

Förutom dessa direkta arbetsplatsolyckor som leder till dödsfall, uppskattas 3 000 anställda att dö i förtid varje år på grund av något som de exponerats för i sitt arbete, så som stress, nattarbete, asbest och avgaser.