Sedan några år tillbaka finns ett samarbete mellan åtta myndigheter – Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket – som arbetar tillsammans för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Regeringen vill nu stärka detta arbete ännu mer. Från och med 2021 höjs anslagen för att bekämpa arbetslivskriminaliteten från 18 till 30 miljoner kronor årligen.

Fler inspektioner, annan syn hos allmänheten på köp av svarta tjänster, fler utvisningar av illegal arbetskraft, bättre koll på utbetalningar från välfärden, mindre sekretess mellan myndigheter? Hur den större pengapåsen ska användas är inte klart. Alla myndigheter har regleringsbrev och just nu arbetas dessa styrdokument om.

FAKTA/ARBETSKRIMINALITETEN I SIFFROR

  • Årligen betalas ut svarta inkomster på 91 miljarder kronor. Staten går miste om skatteintäkter och seriösa företag konkurreras ut. De svartjobbande går miste om sjukpenning, pension etc.
  • Minst 18 miljarder betalas årligen ut felaktigt från de svenska välfärdssystemen. Ett stort problem är fusket med personlig assistans.
  • Uppskattningsvis 30 000–50 000 personer arbetar illegalt i Sverige.
  • Drygt 2000 företag där man misstänkte arbetslivskriminalitet inspekterades 2019. Det ledde bl a till 250 omedelbara förbud.

Källor: Skatteverket, Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, Myndigheternas gemensamma lägesrapport