Hem Nyheter

Nyheter

Nyheter direkt relaterat till Sameffekts verksamhet

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Månadsbrev
Den 31 mars 2015 träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och...