Hem Nyheter

Nyheter

Nyheter direkt relaterat till Sameffekts verksamhet

Johanna Eronson Millar – ny på Sameffekt!

0
Välkommen Johanna! Beskriv en arbetsdag på Sameffekt!Det är helt fantastiskt roligt att åka runt till våra kunder och få inblick i deras...

Arbetsmiljöutbildningar med upp till 70 % rabatt!

0
Nu kan ert företag få arbetsmiljöutbildningar delfinansierade upp till 70 %! Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning....

Hur nöjda är arbetstagarna med distansarbete?

0
Som en följd av den pågående pandemin har distansarbete ökat från 15 % till 57 %, enligt en undersökning av Kantar Sifo....

Stor efterfrågan på förare i pandemins spår

0
Den ökande e-handeln påverkar arbetsmarknaden. Efterfrågan på transportbud har ökat med 82 procent under 2020, enligt Arbetsförmedlingen. Det är den största ökningen...

Stora skillnader i hälsorisker mellan olika yrkesgrupper

0
En arbetshälsorapport från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM), som bygger på drygt 15 000 enkätsvar från förvärvsarbetande i Stockholms...

Färre dör i arbetsolyckor

0
År 2020 miste sammanlagt 29 personer sitt liv på arbetsplatsen till följd av en olycka. Bygg, transport, jord- och skogsbruk samt tillverkning...

Anslagen för att bekämpa arbetskriminalitet höjs

0
Sedan några år tillbaka finns ett samarbete mellan åtta myndigheter - Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket - som...

Hur går det egentligen med Jultomtens arbetsmiljöarbete..?

0
Vi skall nu berätta för eratt tomten är ansvarig för det som sker.Undersöker sina nissars arbetsmiljö,upptäcker hög arbetsbelastning i vinterns snö.Risken för...

Färre sjukskrivningar och högre produktivitet med regelbundna hälsokontroller

0
Ny studie från Umeå universitet visar att regelbundna hälsokontroller ger fler år med god hälsa, vilket för företag kan betyda färre sjukskrivningar...

Trötthet och kränkande särbehandling ligger bakom arbetssjukdomar

0
Arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsorsakade besvär 2018” visar att tre av tio yrkesanställda haft besvär till följd av sitt arbete, antingen fysiskt eller psykiskt....