Arbetsmiljöverket

Viktig information från Arbetsmiljöverket

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet

0
Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete...

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs

0
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen...

8 av 10 arbetsgivare i riskfyllda branscher klarar inte kraven

0
Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på...

Stora brister i hanteringen av belastningsskador

0
Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av...

Omfattande inspektion av vård och omsorg

0
Tunga lyft av människor och personförflyttningar kan ge upphov till belastningsskador. I syfte att minska riskerna för belastningsskador inom vård och omsorg...

Interna och externa kanaler för visselblåsning

0
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket...

Anmäl förare för utstationering i Sverige

0
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du...

Kraftig ökning av corona-relaterade arbetsskadeanmälningar

0
Antalet anmälda arbetsskador ökade kraftigt mellan år 2020 och 2021. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med 23 procent och antalet arbetssjukdomar med...

Unga skadas på sommarjobbet

0
De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket....

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare

0
Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att...