Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U

För dig som skall vara BAS P/U i projekt och som har praktisk erfarenhet från bygg och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.

Syfte
Utbildningen skall ses som en funktions utbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Kursinnehåll/Genomförande

• Byggarbetsmiljösamordnare – Bakgrund, innebörd och omfattning
• Regelverken – AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering
• Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
• BAS-P – projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
• BAS-U – AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
• Företagets hantering – organisation, hjälpmedel, rutiner
• Kunskapsprov – utbildningen avslutas med ett skriftligt prov

Utbildningen är på en dag med start kl 08.00 och avslut ca 16.30 och den genomförs torsdagen den 17 maj 2018 i Växjö. Allt kursmaterial ingår och Sameffekt AB står för fika och lunch under dagen. Mer information om lokal och tider får Ni i samband med bekräftelsen på Er bokning.

Pris: 3 900,-/deltagare (minst 10 deltagare)

Anmälan görs till info@sameffekt.se senast en vecka före utbildningen
(OBS anmälan är bindande).

Välkomna!

Vid frågor eller andra funderingar kontakta:

Theresia Freitag Tel: 0706-708514
theresia@sameffekt.se