Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld Den 31 mars 2015 träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vill Ni veta mer om hur Ni på Ert företag berörs av den nya föreskriften är Ni välkomna att kontakta oss, så skräddasyr […]

Läs mer