Arbetsmiljöverkets officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020 har släppts. Rapporten visar bland annat att de anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt under 2020, framförallt inom vård och omsorg. Nästan 19 500 arbetssjukdomar anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2020 vilket är en ökning på 84 procent jämfört med 2019. Kvinnornas anmälda arbetssjukdomar gick upp med 117 procent medan männens ökade med 27 procent.

Parallellt med att de anmälda arbetssjukdomarna har ökat kraftigt, har de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro minskat med 5 procent jämfört med året innan.

Utöver arbetsolyckorna med sjukfrånvaro och sjukdomarna, anmäldes 24 arbetsolyckor med dödlig utgång under 2020 inom den svenska arbetskraften. Det är ett lägre antal jämfört med föregående år – 2019 anmäldes 36 arbetsolyckor med dödlig utgång, och 2018 var de 50.