Välkommen Amel! Beskriv en dag på Sameffekt.
Det är en spännande resa varje dag som innebär att få åka ut till kunder runt om i Sverige och se hur arbetsmiljöarbetet fungerar inom olika branscher samt att hjälpa kunder med att systematiskt sammansvetsa arbetsmiljö med den dagliga verksamheten.

Vad är roligast med att arbeta som arbetsmiljökonsult?
Givetvis att få arbeta och utvecklas med arbetsmiljöfrågorna, men också möjligheten att dela med sig av kunskaper samt erfarenheter som kunden kan ta nytta av och använda i sin verksamhet. Att arbeta som arbetsmiljökonsult finns det många fördelar med, men den viktigaste är att man får vägleda kunden till att minimera eller helst bygga bort riskerna på arbetsplatsen.

Om jag hade en superkraft skulle jag vilja..?
Att se i ”framtiden” hade inte varit fel…. Skulle kunna förebygga mycket i miljö, arbetsmiljö, samhällsfrågor och världsfrågor.