2018 anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Frätskador och allergier är några av riskerna som finns, och det kan även finnas en långsiktig cancerrisk. Under två år har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 3600 arbetsplatser för att undersöka hur arbetsgivarna hanterar farliga ämnen. Resultatet visar att det finns brister hos 8 av 10 arbetsgivare.

Kemiska risker på jobbet är vanligare än man kan tro, därför är det viktigt att höja medvetenheten om att de måste hanteras på ett säkert sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbetet så att ingen behöver utsättas i onödan. I alla verksamheter där kemiska riskkällor förekommer, ska dessa förtecknas och riskbedömas. Vi på Sameffekt kan hjälpa företag med att skapa förteckningar och att hålla dem uppdaterade. Kontakta oss för mer information!