En enkätundersökning visar att arbetsgivare inom byggbranschen brister i arbetet för psykisk hälsa. Byggbranschen måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ta hand om dem som mår dåligt, i synnerhet i en tid då oron på arbetsmarknaden är stor. Det menar Byggnads, som nu startar ett arbete för att öka den psykiska hälsan i branschen.

I samarbete med en expertgrupp från Karolinska Institutet har de tagit fram informationsmaterial till sina medlemmar och förtroendevalda. De har också utbildat sitt medlemscenter i att kunna ge råd. Tanken är att det ska finnas ett skyddsnät som kan fånga upp dem som mår dåligt. Precis som att arbetsgivare ska ha rutiner för skyddsräcken och skyddsutrustning har de ett ansvar för att anställda ska må bra psykiskt, konstaterar Byggnads.