Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.

Läs mer via länken nedan:
https://www.av.se/nyheter/2023/stor-satsning-for-att-forebygga-vibrationsskador/