I landets skolor har förberedelser gjorts för undervisning på plats, efter regeringsbeslutet att distansundervisning ska upphöra. Grunden för en bra arbetsmiljö är att arbeta förebyggande. Skolhuvudmän och rektorer har ett stort ansvar att riskbedöma och vidta åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning.

Läs mer via länken nedan:

https://www.av.se/nyheter/2021/sa-kan-smittspridning-i-skolan-forebyggas/