Många arbetsplatser påverkas när coronarestriktionerna upphör den 29 september. Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att arbetsgivare fortsatt håller sig uppdaterade om det lokala smittläget, riskbedömer och vidtar åtgärder för att minimera smittspridning på arbetsplatsen.

Läs mer via länken nedan:
https://www.av.se/nyheter/2021/det-har-galler-vid-atergang-till-arbetsplatsen/