Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Läs mer via länken nedan:
https://www.av.se/press/brister-i-att-forebygga-hot-och-vald-pa-jobbet/