Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020 har publicerats. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.

Läs mer via länken nedan:

https://www.av.se/nyheter/2021/arbetsmiljoverkets-arsredovisning-2020/