Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner. Sjukdomen drabbar främst män inom industri- och bygg- och anläggningsverksamhet. Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner. 8 av 10 arbetsplatser har fått sammanlagt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

– Vi ser brister och problem. Vårt uppdrag är att peka på bristerna och ställa krav på förebyggande åtgärder. Arbetsgivaren är den som ansvarar för att riskbedöma och förebygga arbetsskador men vi ser att både arbetsgivare och arbetstagare behöver ökad kunskap om riskerna med handhållna vibrerande verktyg, säger Enver Berisha, arbetsmiljöinspektör på Region Mitt och ansvarig projektledare för inspektionsinsatsen.

Vår senaste statistikrapport ”Arbetsmiljön 2017”, visar att andelen sysselsatta som utsatts för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden varit ungefär densamma under perioden 2009–2017. År 2017 var den siffran 8 procent.

Brister i hur handhållna maskiner sköts och används, ligger ofta bakom en rad skador på nerver, leder och muskler och så kallade vita fingrar. De medför ofta livslångt lidande för den som drabbas. Därför riktas nu fokus i en tredelad inspektionsinsats mot handhållna verktyg som vibrerar eller slår kraftigt. 1 000 inspektioner genomförs varje år fram till år 2020.

Riskbedömningar och kommunikation brister

Närmare 350 inspektioner har genomförts i hela landet inom mark- och anläggning, smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg. I samband med dessa har inspektörerna ställt krav på åtgärder i 8 av 10 arbetsplatser, sammanlagt rör det sig om omkring 850 krav. Många av kraven handlar om att undersöka och bedöma risker, något som är grundläggande för att kunna förebygga de aktuella skadorna.

– Även om arbetsplatserna har begränsade resurser kan de förbättra sin kartläggning och riskbedömning av maskinernas funktion i relation till buller och vibration. Arbetsgivarna bör dessutom dokumentera vad de gör, säger Enver Berisha.

Kommunikationen till användarna fungerar inte heller optimalt. Det kan handla om kunskapen om att en viss maskin bara får användas under en begränsad tid under arbetsdagen för att inte orsaka skada. Sådan kunskap når inte alltid fram.

– Arbetsgivarna måste bli bättre på att kommunicera, avslutar Enver Berisha som påpekar att det även ställs krav på just information och utbildning.

Arbetsmiljöverkets broschyr om vibrationsskador:

Minska vibrationerna i jobbet