Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U

För dig som skall vara BAS P/U i projekt och som har praktisk erfarenhet från bygg och anläggningsarbete i arbetsledande ställning.

Syfte

Utbildningen skall ses som en funktions utbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö.

Kursinnehåll/Genomförande

• Byggarbetsmiljösamordnare – Bakgrund, innebörd och omfattning
• Regelverken – AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering
• Byggherre/Uppdragstagare – ansvar och arbetsuppgifter
• BAS-P – projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
• BAS-U – AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
• Företagets hantering – organisation, hjälpmedel, rutiner
• Kunskapsprov – utbildningen avslutas med ett skriftligt prov

Tid / Datum:

Tisdag, 14 maj
kl. 08.00-16.30

Plats:

Sameffekt, Honnörsgatan 12 i Växjö

Pris:

3 900,-/deltagare exkl. moms

Boka plats direkt via:

Utbildning BAS-P och BAS-U

Vid frågor eller andra funderingar kontakta:

Anna Gärdehall
Tel: 076 189 90 36
Mejl: anna@sameffekt.se

Observera att kurser kan komma att ställas in vid otillräckligt antal sökande.