Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara svårt. Sameffekt hjälper dig inte bara med att komma igång utan även att det blir en naturlig del av verksamheten.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Alla chefer och arbetsledare behöver känna till vilka arbetsmiljöregler som gäller, för att kunna följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Alla Arbetstagare behöver känna till arbetsmiljöreglerna och på ett enkelt sätt kunna rapportera risker och tillbud samt lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet.

Sameffekt är din resurs i arbetsmiljöarbetet. Vi kan undersöka och riskbedöma. Vi hjälper dig att strukturera upp arbetsmiljöarbetet och föreslår åtgärder. Vi erbjuder utbildning till arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla!