Den ökande e-handeln påverkar arbetsmarknaden. Efterfrågan på transportbud har ökat med 82 procent under 2020, enligt Arbetsförmedlingen. Det är den största ökningen av alla yrken. Under 2020 lades det ut närmare 17 000 lediga platser som transportbud, dvs bilförare, motorcykelförare och cyklister, i Arbetsförmedlingens platsbank över hela landet. 2019 var motsvarande antal 9 000, dvs nästan en fördubbling.

Den bransch som minskade antalet platser mest 2019-2020 var Hotell- och restaurangbranschen.

Källa: Arbetsförmedlingen.