Sameffekt hjälper runt 600 kunder och hos många av dess har vi sett ett behov av digitala lösningar. Många företag har anställda som är utspridda på olika arbetsställen och för att säkerställa att alla har koplett och uppdaterad information med sig, är en app en utmärkt lösning. Därför kontakta vi Colix Systems och bad de utveckla detta.

Appen som vi har tagit fram innehåller, förutom lagtext och information, dessutom mallar för exempelvis riskbedömningar, arbetsmiljöplaner och olika checklistor som är enkla att fylla i. Arbetsgivaren kan även kommunicera med sina arbetstagare genom att skicka ut information direkt i appen. Allt detta säkerställer att arbetsgivaren vet att samtliga inom företaget får samma information, samtidigt.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter!