Förra veckan befann sig Stefan Wikman på höga höjder i Västervik. Han utförde skyddsronder bl a i St:a Gertruds kyrka tillsammans med Lena Augustinsson, Fredrik Johansson och Märtha Blomberg på Södra Tjust pastorat.